Le Printemps des Poètes à Tours

Berceuses Bozos

 


https://youtu.be/ikuS1GMO580

Sele : Jwon xa gwoo

Tiu tiu tiu, jwon xa gwoo
Man jwon xa gwoo
gnamajwon magnin non xa gwoo
Lansaa magnin jwon non xa gwoo
An xa maa gwoo
Nana so swan gnin
A xa biye an ko xen ni
Kaka so swan gnin
A xa biye an ko jwèpo nin
An koro, an koro, gnamajwon magnin de gwoo
A dèn  dèn
A dèn dèn dèn.

Chant: L’Enfant pleure.

Tiou, tiou, tiou, l’enfant pleure
Il s’agit de quel enfant 
L’enfant de la bonne mère pleure 
Pourquoi tu pleures 
Maman est partie au marché 
Elle viendra t’allaiter 
Papa est parti au marché 
Il t’amènera à manger 
Tait-toi, tais-toi, l’enfant chouchou ne pleure pas 
A din din
A din din din.

gnamajwon magnin.

An koro, an koro gnamajwon magnin
An koro, foyi de dugnan ba
N’ka xana n’jan sigeni maa n’na ya de kanigeyalo roni
N’nan xana n’jan sigeni maa n’na ya de kanigeyalo roni
Ala yé mwo gnignaye la, n’ya de gnwonyalo nin
Ala yé kona la, n’ya de gnwonyalo nin
An koro, an koro, mèlègègnon
An koro, foyi de dugnan too
An koro, an koro gnamajwon magni
An koro, foyi de Ala baa
Kaman syèn ye in tègè tolo.

L’Enfant chouchou

Tais-toi, tais-toi l’enfant chouchou
Tais-toi, rien ne vaut la vie
Mon père m’a donnée en mariage pour que je sois une reine
Ma mère m’a donnée en mariage pour que je sois une reine
A cause des mauvaises personnes, je suis devenue une esclave
A cause de la peur, je suis devenue une esclave
Tais-toi, tais-toi, petit ange
Tais-toi, personne ne connaît autant la vie
Tais-toi, tais-toi, petit ange
Tais-toi, Dieu est grand
A chacun son destin.